Siedziba i dane firmy:

Projekt -  Spółka z o.o.
81-364 Gdynia
ul. 10 Lutego 19/5 

Dane kontaktowe Firmy:

tel: 058 354 85 73
tel: 058 535 61 60

www: projektgdynia.com.pl
e-mail: biuro@projektgdynia.com.pl

telefon:           058 354 85 73
telefon:           058 535 61 60
e-mail:
biuro@projektgdynia.com.pl

Siedziba Firmy:

ul. 10 Lutego 19/5
81-364 Gdynia
KRS: 0000654568    NIP: 586-23-13-099
Polityka prywatności RODO -  informacja dla użytkowników Projekt Spółka z o.o.

Szanowny Użytkowniku
25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").
Klauzula informacyjna Rodo:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informujemy, iż:
1) Administrator Danych - Administratorem Państwa danych osobowych jest firma ‘’Projekt’’ Spółka z.o.o.
z siedzibą w Gdyni przy ul. 10 Lutego 19/5, kod pocztowy: 81-364. Spółka zarejestrowana,
nr KRS: 0000654568,  NIP: 586-23-13-099.
2) Osoba odpowiedzialna. Osobą wyznaczoną przez Firmę ‘’Projekt’’ do  ochrony danych w Firmie ‘’Projekt’’
Sp. z o.o.  jest Administrator Danych. Dane kontaktowe:  biuro@projektgdynia.com.pl, tel: 058 535 61 60
3) Cel przetwarzania. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy usługi naprawy
/serwisu urządzenia / sprzętu elektronicznego / komputerowego  oraz wykonania usług pośrednictwa
w obrocie nieruchomościami - na podstawie rozporządzenia RODO art. 6 ust. 1 pt. B
4) Odbiorca danych –  w/w dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Może to nastąpić
tylko dla instytucji upoważnionych z mocy prawa.
5) Przekazywanie danych do państw trzecich. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej
6) Okres przechowywania. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres : 10 lat lub do
momentu zakończenia umowy serwisowej. Dotyczy to wszystkich profili działania spółki i wynika ze
specyfiki działalności. Każdy klient może w każdej chwili zażądać usunięcia swoich danych, które zostaną
usunięte.
7) Prawa osoby której dane dotyczą. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) Prawo do skargi. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Państwo, iż
przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) Zasady podania danych osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne
i niezbędne do pełnej i poprawnej realizacji umowy – wykonania usługi naprawy serwisu sprzętu /
urządzenia elektronicznego.  Jesteście Państwo zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją nie
podania danych osobowych będzie brak możliwości rejestracji w/w danych w systemie informatycznym
serwisu, a w konsekwencji brak możliwości wykonania usługi naprawy/serwisu jak również brak
możliwości kontaktu Serwisu z Panią/Panem jako klientem.  Podanie przez Państwa danych osobowych
jest dobrowolne i niezbędne do pełnej i poprawnej realizacji umowy - wykonania usługi pośrednictwa
w obrocie nieruchomościami - w celu zarejestrowania w systemie, podania danych niezbędnych do
podpisania umowy pośrednictwa oraz zgody na kontakt drogą telefoniczną, mailową, w czasie wykonywania
usługi pośrednictwa oraz na kontakt telefoniczny i mailowy w czasie świadczenia usług serwisowych.
Zgoda dotyczy również otrzymywania drogą elektroniczną informacji związanych z serwisem elektronicznym
i usługami pośrednictwa obrotu nieruchomościami. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta lub odwołana
a dane usunięte lub skorygowanie według życzenia klienta.
10) Sposoby przetwarzania / Profilowanie. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
w tym również w formie profilowania. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Copyright © 2014-2020 by "MRG"  ·  All Rights reserved  · 
E-Mail: biuro@projektgdynia.com.pl
aktualizacja: 082020
Polityka prywatności RODO
Double
D
D
D
D
BLOG -  Projekt Gdynia
Projekt - Facebook
BLOG - narzędzie do przekazywania informacji i wsparcie

BLOG Projekt - Uruchamiamy Blog jako sposób przekazywania informacji,
wsparcia i współpracy. Chcemy tu dzielić się tym,  jak postrzegamy
dzisiejszy biznes, jakie są codzienne sukcesy i porażki, jak szukać pasji i
siły do działania,  jak pokazywać ludzką stronę tego, co robimy na co dzień.

Blog to dogodna forma do przekazywania informacji i dotarcia do dużej grupy
ludzi. Niezależnie od tego, że korzystamy z innych kanałów Social Media - strona
www, Facebook, Instagram, Twitter.

Na naszym blogu będziemy pisać o tym, co stanowi o naszej Firmie i jej
działaniu, o tym czym żyjemy  na co dzień i czym chcemy się podzielić. Chcemy
opisywać świat i wydarzenia od ludzkiej strony, w zakresach tego jaką
działalność prowadzimy.
O czym chcemy pisać ???

Nowe technologie i komputery

Tak więc zapraszamy do artykułów o świecie technologii i komputerów oraz jej
wpływie na nasze życie codzienne. Dzisiejszy świat opiera się na technologii,
w coraz większym stopniu rządzi ona naszym życiem i wpływa na nasze
zachowania.
Dom, jako fundament życia

Chcemy pisać o tym, jak zadbać o fundamenty naszego życia, jakie daje dom i
rodzina. Dlatego świat nieruchomości, jak poruszać się w tym zagadnieniu, jak
rozwiązywać codzienne problemy, jak osiągnąc to, czego szukamy -
nieruchomość, tak aby móc powiedzieć sobie któregoś dnia - mam swój dom.
Będziemy o tym pisać.


Sztuka - jak dawać radość i zadowolenie

Będziemy pisać o pasji i radości z tworzenia - świat ręcznie wytwarzanej biżuterii.
Na codzień potrzebujemy i szukamy piękna w rzeczach, które nas otaczają, to
powoduje, że świat staje się piękniejszy.
Rękodzieło, które wytwarzamy jest przecież dla ludzi. Jest po to, aby wywołać
uśmiech na twarzy, poczucie  zadowolenia i komfortu, poprawić jakość życia.

Mówimy o tym - piękne rzeczy, dla pięknych kobiet.

To dla nas wiele znaczy - dawanie radości i poczucia zadowolenia.


Do zobaczenia więc w nowym świecie - technologii, nieruchomości
i sztuki...
Blog - narzędzie komunikacji

Na naszym blogu będziemy pisać o
tym, co stanowi o naszej Firmie i jej
działaniu, o tym czym żyjemy  na co
dzień i czym chcemy się podzielić.

Chcemy opisywać świat i wydarzenia
od ludzkiej strony, w zakresach tego
jaką działalność prowadzimy.
Blog - o czym chcemy pisać ?

Technologia - dzisiejszy świat opiera się
na technologii, która rządzi naszym
życiem. Jak poruszać się umiejętnie w
tym obszarze???

Dom - fundament życia
Wszystko co planujemy i chcemy
osiągnąć zmierza do bezpieczeństwa i
stabilizacji w życiu. Podstawowym
elementem tego jest dom.

Sztuka - Pasja i radość tworzenia,
zadowolenie i uśmiech na twarzy.
Poczucie obcowania z czymś co daje
zadowolenie, poczucie komfortu.
Kliknij w ikonę
Projekt - Firma Rodzinna
Projekt
Firma Rodzinna
Projekt:  Kontakt, RODO
Copyright © 2014-2020 by "MRG"  ·  All Rights reserved  · 
E-Mail: biuro@projektgdynia.com.pl
aktualizacja: 082020
Polityka prywatności RODO
Polityka prywatności RODO -  informacja dla użytkowników Projekt Spółka z o.o.
Szanowny Użytkowniku
25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").
Klauzula informacyjna Rodo:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  informujemy, iż:
1) Administrator Danych
- Administratorem Państwa danych osobowych jest firma ‘’Projekt’’ Spółka z.o.o.
z siedzibą w Gdyni przy ul. 10 Lutego 19/5, kod pocztowy: 81-364. Spółka zarejestrowana, nr KRS: 0000654568,   NIP: 586-23-13-099.

2) Osoba odpowiedzialna. Osobą wyznaczoną przez Firmę ‘’Projekt’’ do  ochrony danych w Firmie ‘’Projekt’’ Sp. z o.o.  jest Administrator Danych. 
Dane kontaktowe:  biuro@projektgdynia.com.pl,
tel: 058 535 61 60

3) Cel przetwarzania. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy usługi naprawy /serwisu urządzenia / sprzętu elektronicznego / komputerowego  oraz wykonania usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami - na podstawie rozporządzenia RODO art. 6 ust. 1 pt. B

4) Odbiorca danych –  w/w dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Może to nastąpić tylko dla instytucji upoważnionych z mocy prawa.

5) Przekazywanie danych do państw trzecich. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

6) Okres przechowywania. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres : 10 lat lub do momentu zakończenia umowy serwisowej. Dotyczy to wszystkich profili działania spółki i wynika ze specyfiki działalności. Każdy klient może w każdej chwili zażądać usunięcia swoich danych, które zostaną usunięte.

7) Prawa osoby której dane dotyczą. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) Prawo do skargi. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) Zasady podania danych osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do pełnej i poprawnej realizacji umowy – wykonania usługi naprawy serwisu sprzętu /urządzenia elektronicznego.  Jesteście Państwo zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości rejestracji w/w danych w systemie informatycznym serwisu, a w konsekwencji brak możliwości wykonania usługi naprawy/serwisu jak również brak możliwości kontaktu Serwisu z Panią/Panem jako klientem.  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do pełnej i poprawnej realizacji umowy - wykonania usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami - w celu zarejestrowania w systemie, podania danych niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa oraz zgody na kontakt drogą telefoniczną, mailową, w czasie wykonywania usługi pośrednictwa oraz na kontakt telefoniczny i mailowy w czasie świadczenia usług serwisowych.
Zgoda dotyczy również otrzymywania drogą elektroniczną informacji związanych z serwisem elektronicznym i usługami pośrednictwa obrotu nieruchomościami. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta lub odwołana a dane usunięte lub skorygowanie według życzenia klienta.

10) Sposoby przetwarzania / Profilowanie. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.